Dijkversterking

Dossiers

De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van Uitdam veilig te houden, met behoud van de unieke dorpskarakteristiek en de dijk als historisch monument.

Actueel:
  • Medio maart 2021 is bij Provinciale Staten een Feitenrelaas ingediend door  namens de Dorpsraad. Hier is het Feitenrelaas op hoofdlijnen te lezen, de volledige versie is in te zien via de secretaris van de Dorpsraad.
  • Dit heeft geleid tot een motie in het Algemeen Bestuur van HHNK aangenomen op 12 mei. Gevolg hiervan is een onafhankelijk onderzoek hoe het HHNK het vertrouwen met o.a. (de Dorpsraad) Uitdam moet herstellen.

Mandaat en inzet van de Dorpsraad

In 2012 is een enquete gehouden onder alle dorpsbewoners (boven de 18jr) over de koers die de Dorpsraad moest voeren. De keuze en resultaten waren als volgt:

Als gekeken wordt naar de stemmen van de mensen die direct aan de dijk wonen en de grootst belanghebbenden zijn dan is de uitslag (4% voor om 96% tegen).

Met dit mandaat is de Dorpsraad tot op heden in gesprek met het HHNK. 

Er is inmiddels een voorkeursoplossing gekozen waarbij de dijk op zijn plaats blijft mbv constructieve versterkings elementen en een buitenberm tegen de bestaande dijk aan. Ook hier zijn nog optimalisaties nodig en zowel de bekleding van de dijk/berm en de aansluiting ten noorden en zuiden van het dorp, behoeven nog veel aandacht.

Daarnaast zal een belangrijk aandachtspunt voor en tijdens de uitvoering zijn om de overlast en risico's tot een minimum te beperken.

Meer info:

https://www.facebook.com/reddedijk

https://www.facebook.com/zuyderzeedijk/

http://www.markermeerdijken.nl/

 

Print