Introductie Dorpsraad Uitdam

De Dorpsraad is een stichting met ANBI status en bestaat uit vrijwillige bestuursleden die naar beste eer en geweten de belangen van de overige dorpsbewoners behartigen. Besluitvorming vindt plaats op democratische basis. Bij de wat zwaardere dossiers wordt met enige regelmaat getoetst of de Dorpsraad mandaat heeft van het dorp over de te volgen weg. Deze toetsing kan gedaan worden middels een online enquete of in de jaarlijkse dorpsvergadering. Op deze website staat relevante informatie over de stichting en haar activiteiten.

RSIN / fiscaal nummer van de stichting is 8156.76.554

Hieronder volgt een overzicht van de actuele onder handen zijnde dossiers:

1) Het volgen van de ontwikkeling op Europarcs resort 'De Poort van Amsterdam'

Dit park is reeds enkele jaren geopend. In die tijd heeft Europarcs veel plannen en stappen ter uitbreiding van het park gezet, vaak op- of over de grenzen van het geldende bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is heel duidelijk over maximaal bebouwde oppervlakte en het aantal wooneenheden.

Onder het kopje Dossiers --> Europarcs is te lezen hoe de Dorpsraad in gesprek is met Europarcs en de Gemeente en welke zaken er momenteel lopen.

2) De dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam met in het bijzonder het traject Uitdam

Meer hierover kunt u volgen onder het kopje Dijkversterking of op onze Facebook pagina www.facebook.com/reddedijk

3) Halfjaarlijks bestuurlijk overleg tussen de Gemeente Waterland en de Dorpsraad Uitdam

Halfjaarlijks vind er bestuurlijk overleg plaats met de Gemeente Waterland. in het voorjaar gebeurd dit op het Gemeentehuis en in het najaar wordt dit overleg uitgevoerd in Uitdam en in combinatie met een schouw van Uitdam. De notulen van dit overleg zijn terug te vinden onder het kopje notulen.

4) Diverse andere onderwerpen zoals Verkeersveiligheid, Buurtpreventie, etc.

Verkeersveiligheid is een doorlopend aandachtspunt binnen het dorp. Er is een aparte werkgroep opgericht die blijvend werken aan verbetering van de verkeersveiligheid in Uitdam. Ook is er regelmatig overleg met de Gemeente om te zien wat er mogelijk is op beleidsniveau en handhaving.

In Uitdam is een actieve buurtpreventie. Vrijwel elke bewoner is aangesloten en neemt deel aan een buurtpreventie groepsapp. Onregelmatigheden, verdachte situaties/personen worden met slechts 1 bericht gedeeld onder de bewoners zodat iedereen direct op de hoogte is. Mede vanwege de ligging van Uitdam met slechts 3 toegangswegen is het vrij eenvoudig om bij tijdige alarmering eventuele boosdoeners in te sluiten en op te pakken. De politie is hiervan op de hoogte en neemt dan ook direct actie vanwege de hoge pakkans.

De preventie app groep is aangesloten bij www.wabp.nl

Logo WAPB