Bijeenkomsten

Notulen van de algemene Dorpsvergaderingen Dorpsvergadering 13 juni 2023 Dorpsvergadering 5 juli 2022 Dorpsvergadering 18 mei 2021 Dorpsvergadering 16 september 2019 Aanvulling op dorpsvergadering 16 september 2019 Dorpsvergadering 19 november 2018 Dorpsvergadering 27 november 2017 Dorpsvergadering 13 december 2016 Dorpsvergadering 12 oktober 2015 Dorpsvergadering 8 september 2014 Dorpsvergadering18 november 2013 Read more…

Omgevingsvisie Uitdam 2016-2030

Het dorp Uitdam is in 2030 niet groter dan nu, verkeersluwer, achter een veilige dijk die zoveel alsmogelijk onaangetast is gebleven, aan een weids gebleven Markermeerzonder industriële activiteit en in een open veenweidelandschap waarverduurzaming en natuurwaarden voorop staan. Het dorp Uitdam telt anno 2016 circa 50 woningen, plus 8 in Read more…

Bestuursleden

Jaap Hoekman : voorzitter Arjan de Jager: vice-voorzitter Loren Kruseman: secretaris Jan Plat: secretaris Bores van der Molen: penningmeester  Jeroen Koninkx: bestuurslid Onno Waalewijn: bestuurslid Manfred Meeuwig: bestuurslid Ineke van Hasselt-Hoekman: geen bestuurslid, maar heeft de regie over en acteert namens de Dorpsraad op het dossier Dijkversterking Uitdam