Bijeenkomsten

Notulen van de algemene Dorpsvergaderingen Dorpsvergadering 11 januari 2024 Bijlage 1 Werkgroep energie Bijlage 2 Zachte land-water overgangen Dorpsvergadering 13 juni 2023 Dorpsvergadering 5 juli 2022 Dorpsvergadering 18 mei 2021 Dorpsvergadering 16 september 2019 Aanvulling op dorpsvergadering 16 september 2019 Dorpsvergadering 19 november 2018 Dorpsvergadering 27 november 2017 Dorpsvergadering 13 Read more…

Omgevingsvisie Uitdam 2016-2030

Het dorp Uitdam is in 2030 niet groter dan nu, verkeersluwer, achter een veilige dijk die zoveel alsmogelijk onaangetast is gebleven, aan een weids gebleven Markermeerzonder industriële activiteit en in een open veenweidelandschap waarverduurzaming en natuurwaarden voorop staan. Het dorp Uitdam telt anno 2016 circa 50 woningen, plus 8 in Read more…

Bestuursleden

Arjan de Jager: waarnemend voorzitter Loren Kruseman: secretaris Jan Plat: secretaris Erik Luckers: penningmeester  Jaap Hoekman: bestuurslid Jeroen Koninkx: bestuurslid Manfred Meeuwig: bestuurslid Ineke van Hasselt-Hoekman: geen bestuurslid, maar heeft de regie over en acteert namens de Dorpsraad op het dossier Dijkversterking Uitdam