De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van Uitdam veilig te houden, met behoud van de unieke dorpskarakteristiek en de dijk als historisch monument.

Op 12 mei 2021 hebben de leden van het College van hoofdingelanden (CHI) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vrijwel unaniem een motie aangenomen over het herstel van vertrouwen in Uitdam m.b.t. de dijkversterking (zie Bijlage).
Beoogd wordt onafhankelijke externen te laten onderzoeken hoe vertrouwen en imago in HHNK vanuit de inwoners van Uitdam is te herstellen en daarover te rapporteren. In het bijzonder noemt de motie de Dorpsraad Uitdam (DRU) en de Stichting De Kwade Zwaan (DKZ).

Op 24 juni 2021 maakten Hans Andersson & Rob van de Lustgraaf kennis met vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsraad Uitdam (Jaap Hoekman en Ineke Hoekman-van Hassel), Stichting De Kwade Zwaan (DKZ, Manja Verhorst) en Sayone Daan. Van de zijde van HHNK leidde Linda van Oostrum als opdrachtgever het kennismakingsgesprek en nam Marijke Klinkenberg-Mulder in de secretariële rol aan het gesprek deel.
Aan het einde van de gedachtenwisseling werd door iedereen uitgesproken, dat er ruimschoots vertrouwen bestaat, dat de beide onderzoekers in alle objectiviteit hun werk kunnen en zullen verrichten. Geconstateerd is, dat ook de inschakeling van Friso de Zeeuw als onafhankelijk voorzitter, zoals in de motie aangegeven, breed gesteund wordt.
Afgesproken is tenslotte, dat de onderzoekers hun opdracht, het proces, de afspraken/aandachtspunten en hun condities in concept formuleren en aan betrokkenen zullen
voorleggen. In deze definitieve versie van de opdracht is ieders commentaar door het onderzoeksteam verwerkt.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en op 11 januari 2022 is er een persbijeenkomst geweest om de resultaten te presenteren. Onderstaand treft u de links naar relevante documentatie:

  1. Opdrachtformulering onderzoek naar herstel van vertrouwen in Uitdam
  2. Aanbiedingsbrief onderzoekers bij eindrapport Herstel van vertrouwen in Uitdam
  3. Eindrapport Herstel van vertrouwen in Uitdam door Hans Andersson
  4. Mail Dorpsraad aan bestuurder Veenman + Reactie Dorpsraad op Bijlage 10 van Alliantie d.d. 2 november 2021
  5. Statement S.Daan als reactie op de onderzoeksresultaten
  6. Persbijeenkomst d.d. 11 januari 2022 statement Dorpsraad
  7. Brief Dorpsraad aan Dagelijks en Algemeen Bestuur HHNK

Link naar verslaglegging persbijeenkomst HHNK (Omroep PIM): zie hier  (https://www.omroep-pim.nl/dijkversterking-uitdam-rapport-herstel-van-vertrouwen/content/item?1183125)

Link naar omroep PIM conclusies en aanbevelingen van onderzoeker Hans Andersson: https://www.youtube.com/watch?v=vlBfAdx_K4M