Arjan de Jager: waarnemend voorzitter

Loren Kruseman: secretaris

Jan Plat: secretaris

Erik Luckers: penningmeester 

Jaap Hoekman: bestuurslid

Jeroen Koninkx: bestuurslid

Manfred Meeuwig: bestuurslid

Ineke van Hasselt-Hoekman: geen bestuurslid, maar heeft de regie over en acteert namens de Dorpsraad op het dossier Dijkversterking Uitdam