Jaap Hoekman : voorzitter

Arjan de Jager: vice-voorzitter

Loren Kruseman: secretaris

Jan Plat: secretaris

Bores van der Molen: penningmeester 

Jeroen Koninkx: bestuurslid

Onno Waalewijn: bestuurslid

Manfred Meeuwig: bestuurslid

Ineke van Hasselt-Hoekman: geen bestuurslid, maar heeft de regie over en acteert namens de Dorpsraad op het dossier Dijkversterking Uitdam