Update februari 2021.

Loren Kruseman heeft na het vertrek uit Uitdam van Simon Groen het dossier Europarcs opgepakt, samen met mij Manfred Meeuwig. Zoals op de home pagina beschreven zien wij het als onze taak de steeds terugkerende uitbreidingsplannen van Europarcs te toetsen aan de in het bestemmingsplan vermelde grenzen. Die grenzen (o.a. aantallen huisjes en de maximaal bebouwde oppervlakte) zijn indertijd vastgesteld om te zorgen dat wij als dichtbijzijnde ‘buren’ geen overlast zouden gaan ervaren van allerlei drukte op de weg, de omgeving en het water.

Eind 2020 heeft Europarcs een begin gemaakt met een andere, positievere benadering van de Dorpsraad Uitdam. Zij stelden voor niet meer uitsluitend via juridische stappen met elkaar te communiceren. Wij hebben in dat kader 2 maal met Europarcs overlegd in een constructieve sfeer. Dit heeft nog niet veel concreets opgeleverd maar biedt hopelijk mogelijkheden voor meer transparante relatie. Hieronder zullen we per onderwerp kort de situatie schetsen. Voor meer inhoudelijke info zijn wij zowel per mail als ook in levende lijve aan te spreken.

Convenant.

Nadat deze simpele overeenkomst jaren lang in lades bleef liggen is er eind vorig jaar door Europarcs en de Dorpsraad getekend. Het wachten is nu al weer enkele weken op de handtekening van de Gemeente Waterland. In het convenant is geregeld dat er minstens 1 jaarlijks een tri-partite-overleg plaats moet vinden over de ontwikkelingen op het terrein van EP.  Dit overleg heeft tot nu toe nog nooit plaats gehad.

De Uitrit.

In de overeenkomst tussen de Gemeente Waterland en Europarcs is o.a.vast gelegd dat de in/uitrit van Europarcs naar het Noorden zou worden verplaatst. De uitvoering hiervan zou gelijk lopen met de dijkversterkingsoperatie.  De D.R. heeft regelmatig vragen gesteld over de status van dit (ontwerp)-project. Helaas kwam er steeds het antwoord dat men ‘er mee bezig was’. Eind vorig jaar bleek De Alliantie een ontwerp te hebben gemaakt voor de nieuwe uitrit net voorbij de bocht bij de fam.Honing. De D.R. heeft gezien dat deze nieuwe uitrit een verbetering is t.o.v. de bestaande, echter wel een minimale verbetering. Wij hebben aan De Alliantie gevraagd te kijken naar de mogelijkheid van een meer noordelijke verplaatsing. Daar wordt aan gewerkt. Daarnaast is de mogelijkheid van een geheel andere oplossing aangedragen: aan de buitenzijde van de dijk lopend tot de driesprong met de weg van en naar Marken. Een oplossing waar veel voor te zeggen is. Ook deze oplossing zal bestudeerd worden. Voor ons zijn beide oplossingen een duidelijke verbetering. We houden de vinger aan de pols.

De groepsaccomodatie ten behoeve van de zeilschool.

In dit dossier gaat het vooral om de verhouding tussen wat in het B.P. is toegestaan: “een groepsaccomodatie bij een zeilschool zodat het organiseren van zeilkampen mogelijk wordt” en het ontwerp van het enorme gebouw waar een vergunning voor wordt aangevraagd. De D.R. heeft hiertegen een lange juridische procedure gevoerd tot en met de Raad van State. 

Gelukkig heeft de R.v.S. ons uiteindelijk gelijk gegeven.

Helaas heeft E.P. in de zomer van 2020 opnieuw een vergunning aan gevraagd en in december gekregen, voor een vergelijkbaar gebouw. De D.R. heeft hiertegen een zienswijze ingediend. Wij verwachten begin 2021 te worden uitgenodigd voor een hoorzitting met de bezwaarcommissie van de Gemeente Waterland.

Inmiddels is er een 2e gang naar de rechter geweest waarbij het wederom tot aan de Raad van State is gekomen. Opnieuw is de D.R. in het gelijk gesteld. Bijgaand een link naar een leuk artikel van IBR. 

Trekkershutten.

E.P.heeft op het camping gedeelte van het terrein 1 trekkershut gesloopt en op een andere plek een nieuw gebouwtje neergezet. Volgens de D.R. en de Gemeente Waterland is het nieuwe gebouw niet aan te merken als een trekkershut maar als een recreatiewoning. Dit is niet toegestaan op deze plek. De D.R. is bang dat het vervangen van alle 40 (!) trekkershutten door aantrekkelijke recreatiewoningen die van alle gemakken voorzien zijn, de drukte en dus de druk op de omgeving zal vergroten. De Gemeente heeft de rechtzaak hierover bij de rechtbank in Haarlem gewonnen. E.P. is in beroep bij de R.v.S gegaan tegen deze uitspraak. De D.R. heeft zich als derde belanghebbende bij deze zaak gevoegd. Wij hebben een ‘incidenteel hogerberoep’ ingesteld dat ergens in het voorjaar van 2021 zal dienen.

Woonboten.

E.P. heeft in 2019 een woonboot in de haven gelegd waar volgens de Gemeente Waterland en de D.R. een omgevingsvergunning voor nodig was. Hier ging het geschil over de vraag of het hier een recreatiewoning of een (woon)boot betrof. In dit geval zou door het verhuren van 20 woonboten in de haven het totaal aantal recreatiewoningen sterk vergroot worden. Ook in dit geval is geprocedeerd tot aan de R.v.S.

De ene woonboot mocht vanwege het toen geldende ‘overgangsrecht’ blijven liggen maar de andere 20 (!) die er gepland waren moesten gezien worden als omgevingsvergunningsplichtig en zijn er dus niet gekomen.