Waar staan we voor

De Dorpsraad is een stichting met ANBI status en bestaat uit vrijwillige bestuursleden die naar beste eer en geweten de belangen van de overige dorpsbewoners behartigen. Besluitvorming vindt plaats op democratische basis. Bij de wat zwaardere dossiers wordt met enige regelmaat getoetst of de Dorpsraad mandaat heeft van het dorp over de te volgen weg. Deze toetsing kan gedaan worden middels een online enquete of in de jaarlijkse dorpsvergadering. Op deze website staat relevante informatie over de stichting en haar activiteiten.

RSIN / fiscaal nummer van de stichting is 8156.76.554

Buurtpreventie

In Uitdam is een actieve buurtpreventie. Vrijwel elke bewoner is aangesloten en neemt deel aan een buurtpreventie groepsapp. Onregelmatigheden, verdachte situaties/personen worden met slechts 1 bericht gedeeld onder de bewoners zodat iedereen direct op de hoogte is. Mede vanwege de ligging van Uitdam met slechts 3 toegangswegen is het vrij eenvoudig om bij tijdige alarmering eventuele boosdoeners in te sluiten en op te pakken. De politie is hiervan op de hoogte en neemt dan ook direct actie vanwege de hoge pakkans.

De preventie app groep is aangesloten bij www.wabp.nl    

Dossiers

Dijkversterking Uitdam

De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van

Lees verder »

Dijkversterking damwand plaatsing

De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van

Lees verder »

Herstel van vertrouwen

De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van

Lees verder »

Breedband fase 1

Het breedband project is succesvol afgerond! Er is vanaf Broek in Waterland via Zuiderwoude naar Uitdam een glasvezel verbinding gelegd. Deze komt uit in de wijkcentrale en van daar gaat er een VDSL signaal over

Lees verder »

Europarcs Poort van Amsterdam

Update februari 2021. Loren Kruseman heeft na het vertrek uit Uitdam van Simon Groen het dossier Europarcs opgepakt, samen met mij Manfred Meeuwig. Zoals op de home pagina beschreven zien wij het als onze taak de

Lees verder »

Omgeving

Er speelt van alles in de omgeving van Uitdam. De Dorpsraad informeert het dorp waar mogelijk en inventariseert een standpunt vanuit het dorp waar nodig. Waar de Dorpsraad het mandaat heeft gekregen om belangen van

Lees verder »

Pilot vergroening basalton

Om de oude hoogte van de dijk te waarborgen is een steunberm nodig van ongeveer 7 meter breed. Deze ligt tegen de dijk aan als buitentalud en wordt bekleed met basalton. Een stenen oplossing om

Lees verder »

Ongezouten

Meewerken aan je omgeving Het programma ONGEZOUTEN brengt bewoners, ondernemers, professionals en overheden samen om te praten over ontwikkelingen in het IJsselmeer gebied. Het biedt door middel van een activiteitenprogramma ruimte voor uitwisseling, inspiratie en

Lees verder »