De dijkversterking is een dossier wat al bijna 15 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK, de Allantie en overige partijen. Voor een zorgvuldige aanpak om de dijk van Uitdam veilig te houden, met behoud van de unieke dorpskarakteristiek en de dijk als historisch monument.

Update 13 jan 2022: Ongerustheid damwand plaatsing

Update 11 jan 2022: Resultaten onderzoek Herstel van Vertrouwen

Actueel (oktober 2021):

  • Uitvoering: De proef met de damwanden is uitgevoerd met de “silent pilar”-techniek en de “tril”-techniek. De “nagels” om de damwanden op hun plek te houden worden nu geplaatst. De Alliantie deelt de resultaten van de proef in november. Zaken als de leefbaarheid en risico’s op schade worden nog besproken met de eindverantwoordelijken.
  • Inrichtingsplan Het terugplaatsen van trappen, steigers, waslijnen, hekken etc is nog niet in een plan vervat, maar binnenkort wel besproken met de Alliantie
  • pilot Vergroening van de steenbekleding: zie deze presentatie.

De ervaring leert dat groen groeit tussen de Basaltonzuilen (zie bijvoorbeeld op IJburg), maar normaliter duurt dat 10-15 jaar. Met de pilot probeert het HHNK de vergroening tussen de stenen (over een lengte van ca 13 meter) te versnellen en binnen 5 jaar die vergroening te realiseren. De feedback op de presentatie is dat het getoonde resultaat van de vergroening (zie foto’s) na 3-5 jaar tegenvalt. Na 3 jaar is 80% vergroening tussen de zuilen, 20-50% op de toplaag, 30% riet in de kreukelzone. De getoonde foto’s zijn op basis van ca. 10-15 jaar vergroening zonder stimulans. De suggesties vanuit de bewoners zijn vooral gericht om het beter te laten vergroenen. De experts hebben toegezegd om te bekijken wat mogelijk is en dat ook mee te nemen in de proefvlakken.

  • Extern onderzoek ‘herstel van vertrouwen’ tussen Uitdam in het HHNK, wordt uitgevoerd in opdracht van het Algemeen Bestuur van het HHNK. Het eerste conceptrapport is afgeleverd aan de begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordiging van bestuur HHNK en Alliantie en van de Dorpsraad en Sayone Daan. Het definitief rapport wordt verwacht in de 2e helft van november. Dan zal het Algemeen Bestuur moeten beslissen wat zij doen met de conclusies en aanbevelingen. 

Update medio 2021

  • Naast “landschaps pijn” ervaart Uitdam – net als andere dijk gemeenten – “participatie pijn”: het blijkt voor overheden en uitvoerders lastig en lukt onvoldoende om vanuit maatschappelijk belang te acteren en op z’n minst burgers en bedrijven volwaardig te betrekken bij de dijkversterking. Saillente blog in dezen werd geschreven door Marleen Stikker, voorzitter van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving – lees haar blog hier

Mandaat en inzet van de Dorpsraad

In 2012 is een enquete gehouden onder alle dorpsbewoners (boven de 18jr) over de koers die de Dorpsraad moest voeren. De keuze en resultaten waren als volgt:

  • 22% – voor de voorgestelde asverschuiving
  • 78% – tegen de asverschuiving en voor een oplossing met maximaal behoud van de karakteristieke monumentale dijk

Als gekeken wordt naar de stemmen van de mensen die direct aan de dijk wonen en de grootst belanghebbenden zijn dan is de uitslag (4% voor om 96% tegen).

Met dit mandaat is de Dorpsraad tot op heden in gesprek met het HHNK. 

Er is inmiddels een voorkeursoplossing gekozen waarbij de dijk op zijn plaats blijft mbv constructieve versterkings elementen en een buitenberm tegen de bestaande dijk aan. Ook hier zijn nog optimalisaties nodig en zowel de bekleding van de dijk/berm en de aansluiting ten noorden en zuiden van het dorp, behoeven nog veel aandacht.

Daarnaast zal een belangrijk aandachtspunt voor en tijdens de uitvoering zijn om de overlast en risico’s tot een minimum te beperken.

Meer info:

https://www.facebook.com/reddedijk

https://www.facebook.com/zuyderzeedijk/

http://www.markermeerdijken.nl/