Dijkversterking

De dijkversterking is een dossier wat al 10 jaar loopt. Al deze tijd is de Dorpsraad in overleg met het HHNK over een zorgvuldige aanpak om de dijk van Uitdam weer veilig te maken maar wel met behoud van de unieke dorpskarakteristiek en de dijk als historisch monument.

In 2012 is een enquete gehouden onder alle dorpsbewoners (boven de 18jr) over de koers die de Dorpsraad moest voeren. De keuze en resultaten waren als volgt:

  • 22% - voor de voorgestelde asverschuiving
  • 78% - tegen de asverschuiving en voor een oplossing met maximaal behoud van de karakteristieke monumentale dijk

Als gekeken wordt naar de stemmen van de mensen die direct aan de dijk wonen en de grootst belanghebbenden zijn dan is de uitslag (4% voor om 96% tegen).

Met dit mandaat is de Dorpsraad tot op heden in gesprek met het HHNK. 

Er is inmiddels een voorkeursoplossing gekozen waarbij de dijk op zijn plaats blijft mbv constructieve versterkings elementen en een buitenberm tegen de bestaande dijk aan. Ook hier zijn nog optimalisaties mogelijk en zowel de bekleding van de dijk/berm en de aansluiting ten noorden en zuiden van het dorp, behoeven nog veel aandacht.

Daarnaast zal een belangrijk aandachtspunt voor en tijdens de uitvoering zijn om de overlast en risico's tot een minimum te beperken.

Meer informatie is te vinden op de volgende sites:

https://www.facebook.com/reddedijk

https://www.facebook.com/zuyderzeedijk/

http://www.markermeerdijken.nl/

 


Print   Email